wolontariat czytuczytam

logo1str

Witaj!

Masz wolny czas i chęć do pracy? Zostań naszym wolontariuszem. Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju zaprasza do współpracy.

Jak możesz pomóc?

Nasi wolontariusze mogą uczestniczyć w różnych projektach prowadzonych przez Bibliotekę, a także przedstawiać własne propozycje działań i uczestniczyć w ich realizacji.

Wolontariusz w bibliotece może:
1. Pomagać:
− w przygotowaniu i obsłudze imprez bibliotecznych,
− w promowaniu działań biblioteki w środowisku lokalnym, w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), a także poprzez rozprowadzanie informatorów, plakatów, ulotek,
− w pozyskiwaniu sponsorów, mecenasów dla biblioteki,
− w wykonywaniu drobnych prac bibliotecznych,
− w odrabianiu lekcji dzieciom w wieku szkolnym.
2. Prowadzić konwersacje językowe.
3. Tłumaczyć teksty z języków obcych.
4. Współpracować przy tworzeniu społecznego archiwum lokalnego (np. nagrywać wywiady, przygotowywać biogramy kryniczan, poszukiwać materiały archiwalne).
5. Uczestniczyć w redagowaniu gazety lokalnej „Krynickie Zdroje”.
6. Współprowadzić kluby i warsztaty zainteresowań.
7. Prowadzić poradnictwo prawne, obywatelskie, zdrowotne, psychologiczne, itp.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 rok życia i zgłosili w wybranej bibliotece chęć współpracy.

Co należy zrobić, by zostać wolontariuszem w Bibliotece Publicznej w Krynicy-Zdroju?

Chęć podjęcia wolontariatu można zgłosić bezpośrednio Koordynatorowi Wolontariatu w bibliotece, pracownikowi dowolnej filii lub mailowo przesyłając ankietę na adres Biblioteki. Wszystkie informacje kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.bibliotekakrynica.pl w zakładce „O bibliotece”.
Następnie, po ustaleniu zadań podpisać umowę „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”.
Osoby niepełnoletnie dodatkowo muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Czy wolontariusze mogą otrzymać referencje?

Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych i opinii o wykonywanej pracy.

Do zobaczenia w Bibliotece Publicznej – miejscu, które czeka na Twoje działania!

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 18 471 2203

Pliki do pobrania:
Regulamin wolontariatu.
loganastr

Dodaj komentarz