Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności statutowej

Projekty
26 lutego 2017

Projekt pt. „Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności statutowej” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Sztuka Teatru realizuje profesjonalne działania kulturalne w Krynicy-Zdroju, Tyliczu i Bereście oraz Krakowie.  Działania  Fundacji są kierowane do każdej grupy wiekowej mieszkańców. Zarówno seniorzy, młodzież i dzieci mają zapewnioną profesjonalną ofertę działań z zakresu edukacji kulturalnej. Dzięki znacznemu podniesieniu standardów pracy i zaplecza technicznego Fundacja Sztuka Teatru wzmacnia pozycję silnego partnera przy realizacji projektów w regionie. Podnoszą się także kwalifikacje osób odpowiedzialnych za obsługę techniczną realizowanych wydarzeń. Zakupiony sprzęt umożliwia podniesienie standardów i efektywności pracy podczas realizacji działań Teatru Odwróconego w Krakowie. Dzięki zakupom sprzętu poszerza się perspektywa dalszego rozwoju organizacji, poszerzenia oferty o nowe formuły działań edukacyjnych.

mkidn_01_cmyk