Zakup multimedialnego systemu projekcji obrazu, niezbędnego do realizacji celów statutowych

Projekty
26 lutego 2017

Projekt

“Zakup multimedialnego systemu projekcji obrazu, niezbędnego do realizacji celów statutowych”

realizowany w terminie 01 maja – 31 grudnia 2019 roku

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dzięki  zadaniu Fundacja Sztuka Teatru znacząco podwyższyła poziom realizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych; została stworzona nowoczesna baza multimedialna i techniczna do realizacji celów statutowych. Wprowadzono innowacyjne technologie do projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz projektów artystycznych; pojawiła się możliwość udostępnienia nowoczesnych technologii dla mieszkańców terenów górskich, osób defaworyzowanych ze względu na odległość od centrów kulturalnych, osób nie mających kontaktu ze współczesnymi kierunkami w sztuce.

Dzięki zakupionemu sprzętowi Fundacja Sztuka Teatru mogła realizaować jeden z głównych celów statutowych jakim są badania  i rozwój w zakresie wykorzystywania nowych mediów w teatrze; wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i inscenizacyjnych w projektach artystycznych. Dzięki zakupionemu wyposażeniu poprawiła się sprawności i efektywności funkcjonowania zaplecza technicznego prowadzonej działalności Fundacji oraz teatru odwróconego

mkidn_01_cmyk