Teatr Modrzewiowy – od/nowa

Projekty
19 czerwca 2016

 

logo_teatr_modrzewiowy

bez-nazwy-1

 

 

„Teatr Modrzewiowy-od/nowa” przypomina o Teatrze Modrzewiowym, intensywnie funkcjonującym w Krynicy-Zdroju w czasach jej świetności – na przełomie XIX i XX wieku.
Teatr zapraszał do siebie najznakomitszych artystów epoki. Do ich grona należeli: Aleksander Fredro, Maria Konopnicka, Adam Asnyk, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Wincenty Pol, Stanisław Wyspiański, Henryk Sienkiewicz, Aleksander Gierymski, Artur Grottger.

Krynica w tym okresie była ośrodkiem życia kulturalnego i myśli patriotycznej.

„Teatr Modrzewiowy-od/nowa”, to innowacyjny projekt łączący artystów z mieszkańcami miasta, którzy w toku warsztatów artystycznych oraz historycznych, wspólnie ożywią Teatr Modrzewiowy poprzez realizację profesjonalnego spektaklu teatralnego.  Finałem współpracy będzie inscenizacja dramatu St. Wyspiańskiego pt.: „Warszawianka”, w którym autor porusza problematykę Powstania Listopadowego. Premiera spektaklu odbędzie się w Krynicy-Zdroju 2go września.

– Największa wartość projektu polega na  zaangażowaniu mieszkańców Krynicy-Zdroju i okolic w każdy etap powstawania spektaklu- mówi Karolina Fortuna, Członek Zarządu Fundacji, koordynator projektu. – Pierwszym działaniem będzie wspólne poznanie tła historycznego dramatu. – dodaje.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”  oraz Województwa Małopolskiego.

Patronat nad Projektem objął Burmistrz Krynicy-Zdroju – dr Dariusz Reśko.


P r z e b i e g p r o j e k t u :

20 czerwca 2016 r. – DZIAŁANIA Z MIESZKAŃCAMI – SPOTKANIE HISTORYCZNE.

Spotkanie poprowadził Witold Kaliński.
Prowadzący przedstawiał tło historyczne oraz genezę literacką dramatu
„Warszawianka” Stanisława Wyspiańskiego. W spotkaniu wzięła udział młodzież licealna, ZSP w Krynicy Zdroju oraz Liceum Ogólnokształcące w Muszynie wraz z nauczycielami języka Polskiego. Po wykładzie miała także miejsce dyskusja o idei Teatru Modrzewiowego, młodzież mówiła o tym jakiego typu teatr im się podoba, czego oczekują od projektu.


4-10 lipca 2016 – REALIZACJA SPEKTAKLU – I ZAJZD


25-31 lipca 2016 –– REALIZACJA SPEKTAKLU – II ZJAZD


1-4 sierpnia 2016 – DZIAŁANIA Z MIESZKAŃCAMI – WARSZTATY MUZYCZNO-TEATRALNE

Uczestniczkami było 22 mieszkanek Krynicy, w przedziale wiekowym od 11­ 83lata. Celem spotkań było stworzenie kobiecego chóru śpiewającego pieśń „Warszawianka”. Wejście
chóru i pieśń stanowiło integralną scenę spektaklu. Warsztaty spotkały ze sobą różne
środowiska Krynicy. Grupa bardzo się zjednoczyła. Podczas warsztatów zostały także nakręcone trzy zwiastuny filmowe z udziałem uczestniczek warsztatów. Finałem warsztatów była akcja hapeningowa na deptaku. Chórzystki w przestrzeni publicznej zaśpiewały „Warszawiankę” w nowej, autorskiej wersji.


22-31 sierpnia 2016 – – REALIZACJA SPEKTAKLU- III ZJAZD


2 września– PREMIERA SPEKTAKLU
3,4 września – POKAZY SPEKTAKLU
Premiera spektaklu „WARszawianka „ Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Szymona Budzyka-stypendysty MKiDN. Obsadę spektaklu stanowią zawodowi aktorzy. Absolwenci i student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie : Beata Śliwińska, Karolina Fortuna,Andrzej Rozmus, Wojtek Trela, Mateusz Paluch. W spektaklu wzięły również udział 22 . mieszkanki Krynicy w roli Chóru Kobiet. Dzięki owocnej współpracy z Partnerami udało się wynegocjować udostępnienie przestrzeni nieczynnego dworca PKP w Krynicy Zdroju. Przestrzeń została specjalnie zaadaptowana na potrzeby spektaklu, co bardzo pozytywnie wpłynęło na rangę wydarzenia w świadomości mieszkańców. Pokazy spektaklu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ilość chętnych widzów przekroczyła oczekiwania organizatorów spektakl obejrzało łącznie ponad 330 osób (!) Przedstawienie spotkało się z owacyjnym przyjęciem, pozytywnymi opiniami, wdzięcznością i radością mieszkańców. Na widowni zasiadali widzowie w różnym wieku, od młodzieży w wieku od 12 lat do seniorów. Spektakl trwał 90 minut bez przerwy. Po premierze odbyła się krótka konferencja prasowa oraz bankiet. Po spektaklach były powadzone rozmowy z widownią, podczas których widzowie opisywali swoje opinie na temat spektaklu i projektu. Przy obsłudze widowni pomagały zaangażowane wolontariuszki Biblioteki Publicznej.


7- 9 września – DZIAŁANIA Z MIESZKAŃCAMI – WARSZTATY TEATRU KAMISHIBAI DLA WOLONTARIUSZY I PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRYNICY ZDROJU

Trzydniowe warsztaty odbyły się w czytelni Biblioteki Publicznej.
Prowadzone przez Zofię Piątkowską ­ Wolską założycielkę Wydawnictwa Tibum
specjalizujacego się w wydawaniu opowieści kamishibai. W warsztatach wzięły udział
pracownice Biblioteki Publicznej oraz wolontariusze. ( 15 osób). Efektem warsztatów jest
16 stronnicowy teatrzyk opowiadający historie Teatru Modrzewiowego. Uczestnicy są
autorami ilustracji oraz tekstu. Każdy uczestnik został przeszkolony w technice prezentacji. Teatrzyk został zaprezentowany w przedszkolach w Tyliczu, w Krynicy i Bereście.
Prezentacje teatrzyku obejrzało łącznie około 110 osób – w planach kolejne prezentacje.


11 września – DZIAŁANIA Z MIESZKAŃCAMI – SPOTAKNIE – WARSZTAT SYSKUSYJNY O TEATRZE MODRZEWIOWYM W KRYNICY ZDROJU

Podczas spotkania zostały zaprezentowane materiały dotyczące Teatru Modrzewiowego znajdujące się w Bibliotece. Odbyła się także dyskusja na temat roli Teatru świadomości mieszkańców. Uczestnicy rozmawiali również o idei odnowy Teatru Modrzewiowego oraz formie w jakiej projekt mógłby być kontynuowany. Organizatorów bardzo ucieszył fakt, że potrzeba spotkania wyrażona została przez samych mieszkańców, którzy bardzo aktywnie chcą kontynuować tego typu działania w Krynicy. Rozmowa dotyczyła przyszłości życia kulturalnego w Krynicy Zdroju aktywnie kreowanej w nawiązaniu do dziedzictwa historycznego – tradycji Teatru Modrzewiowego. Jako organizatorzy cieszymy się, że udało się w takim wymiarze zrealizować program „Patriotyzm jutra”.


12 września – DZIAŁANIA Z MIESZKAŃCAMI – PREZENTACJE TEATRZYKU W PRZEDSZKOLACH W KRYNICY, TYLICZU I BEREŚCIE

 


 

Licencja Creative Commons
Materiały stworzone w ramach projektu „Teatr Modrzewiowy – od/nowa ” by Fundacja Sztuka Teatru is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska License.


piankamodrzewiowyprojekt