MOJE ŻYCIE JEST WSZYSTKIM CO MAM

Brzmienie
16 sierpnia 2013

wernisaż fotograficzny Tiny Madej

18 czerwca 2013 r., Pokój Mirona B. ul. Halicka 2, Kraków

Wernisaż będący jednocześnie pracą dyplomową absolwentki Krakowskiej Szkoły Kreatywnej Fotografii Małgorzaty Tiny Madej.